't Ros Beiaert


Home

Historie

Westdorp

Schuttevaer

Meetbrief

Fotogalerij

Links

Klus 04

Voorjaars
beurt

Terugreis
 
In 1973 werd 't Ros gemeten. Hieronder gescande copieŽn.

 

                                                 KONINKLIJK NEDERLANDS WATERSPORT VERBOND

 

 

 

Logo KNWV

 

MEETBRIEF

                                    Zeilnummer             ZC 193

                                    Jacht                           íT Ros Beiaert

                                    Eigenaar                     J.A.Letsch

                                     Adres                        Maaslaan 33 Groningen

                                    Vereniging

                           Ontwerper                    van Goor, Monnickendam

                                    Bouwer                         van Goor, Monnickendam

 

                                    Bouwjaar .≠                    1938                          T.C.F.: 0.991

                                    Datum

                                    1 e meetbrief

 

Mits voldaan is aan artikel 20 en 21

 

van het wedstrijdreglement.

                                    HET BESTUUR VAN HET K.N.W.V. VERKLAART HIERMEDE,

                                     DAT BOVENGENOEMD JACHT VOLDOET AAN HEET
                                                      KLASSE-REGLEM\ENT VOoR

RONDE- EN PLATBODEMJACHTEN

 

 

.AMSTERDAM, 29 augustus 1973. NAMENS HET BESTUUR:

 

Meetbrief 't Ros Beiaert 

                  Het onderlijk van de stagfok mag, indien vervaardigd van kunstvezel, niet langer zijn dan   4.27 m

                  en indien vervaardigd van katoen, niet langer dan                                                             4.70 m

                  Gemeten vanaf het voorstag, mag de kluiver niet

                   voorlijker gehalsd worden dan                                                                                         2.72 m

                   Het grootzeil is vervaardigd van katoen

                   Niet Toegestaan is het varen van een halve winder

                   Hoogte van de kiel t.p.v. het grootspant volgens opgave eigenaar                                        0,12 m

                   Max. toegestane hoogte van de kiel

                   t.p.v. het grootspant                                                                                                        0.15 m

 

 

 

  Meetbrief 't Ros Beiaert

  Meetbrief 't Ros Beiaert

 

 

Door het afgeven van een meetbrief aanvaardt het K.N.W.V. generlei verantwoordelijkheid voor de vereisten, waaraan het schip, krachtens de met de bouwmeester of verkoper van het schip geslo≠ten overeenkomst moet voldoen.

Met nadruk wordt verwezen naar de bepalingen in het klasse regiemeet voor Ronde- en Platbodemjachten, verkrijgbaar aan het Centraal Bureau voor Watersport van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond, van Eeghenstraat 94, Amsterdam-Z.

Het K.N.W.V. heeft steeds het recht van controle. Ingeval hierbij belangrijke afwijkingen van de bepalingen aan het licht komen. vervalt de Meetbrief.

Bij vernieuwing of verandering aan schip of tuigage, die een wij≠ziging van de T.C.F. van het vaartuig tengevolge zouden kunnen hebben, moet de eigenaar daarvan kennis geven aan het Centraal Bureau voor Watersport.

De geldigheid van de meetbrief moet elk jaar worden verlengd. Deze verlenging geschiedt door overmaking van het voor adminitratiekosten verschuldigde bedrag.

Hiervoor wordt een ontvangstbewijs uitgereikt waarop vermeld wordt dat de betreffende meetbrief voor het lopende jaar geldig is. Dit bewijs dient mot de meetbrief op eerste aanvraag getoond te kunnen worden bij controle tijdens wedstrijden. De kosten voor het uitschrijven van een nieuwe meetbrief bij verandering, van de naam van het jacht, wisseling van eigenaar, verlies ets. worden, evenals de administratiekosten voor verlenging, door de jaarlijkse algemene vergadering vastgesteld.

Adresverandering of wijziging van eigenaar of naam van het jacht, moet zo spoedig mogelijk worden gemeld, in de laatste gevallen onder inzending van deze meetbrief aan het Centraal Bureau voor Watersport van het K N.W.V., Van Eeghenstraat 94, Amsterdam-7, Postrekening 51686, Telef. 79 02 22.  

Naar fotogalerij